AnuncioG0597-280322-0004_es

Personal Funcionario – Acceso libre (Administración General)
Organismo convocante: Xunta de Galicia

CONVOCATORIA: Resolución de 30 de marzo de 2022, DOG núm. 65, de 4 de abril de 2022

FECHA EXAMEN: 8 /07/2023 Feira Internacional de Galicia Abanca, en Silleda, en chamamento único
que se iniciará ás 16.00 horas.

Sistema selectivo: Oposición
Titulación: estar en posesión o en condición de obtener la titulación de graduado/a en educación secundaria obligatoria o equivalente.